โหลดฟรีหนังสือธรรมะและธรรมะบรรยาย  จากหลายอาจรย์และมีสารคดี,การ์ตูนธรรมะ

ให้ชมผ่านทางเว็บหรือโหลดก็ได้

รหัส

หนังสือ/ผู้เขียน

ขนาดไฟล์

 

 

โหลดไฟล์

BOOK-a1

คิริมานนทสูตร
พระสูตรจากพระไตรปิฎก

249 KB

BOOK-a2

ชีวิตนี้น้อยนัก และ วิธีสร้างบุญบารมี
โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ

453 KB

BOOK-a3

จิต คือ พุทธะ
โดย หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

259 KB

BOOK-a4

ทางเอก ( การปฏิบัติธรรมแนวเจริญสติ )
โดย พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช

866 KB

BOOK-a5

คำถามและคำตอบแนวทางการปฏิบัติธรรม
โดย หลวงปู่ชา สุภัทโท

251 KB

BOOK-a6

การทำความรู้สึกตัว
โดย หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

144 KB

BOOK-a7

จิตเป็นแก่นของชีวิต
โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

211 KB

BOOK-a8

สิ้นโลกเหลือธรรม
โดย หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

380 KB

BOOK-a9

เสียดาย...คนตายไม่ได้อ่าน
โดย ดังตฤณ

1,060 KB

BOOK-a10

จิตสดใสแม้กายพิการ
โดย อ.กำพล ทองบุญนุ่ม

994 KB

 

พระเจ้าสิบชาติ

 

การ์ตูนพระเจ้าสิบชาติมีทั้งหมดสิบชาติ  และเอามาจาก ยูทรูฟ มีครบทั้ง  สิบชาติ  สามารถโหลดไปทำสื่อการสอน  หรือดูเพื่อเป็นการศึกษา  และนำหลักธรรมที่ได้จากการรับชมไปปรับประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้  (ในการดาวโหลดต้องใช้โปรแกรม IDM เป็นตัวช่วยในการดาวโหลด) 

ปลาบู่ทอง ๑ Bla Boo Tong 

 

นิทาน นิทานพื้นบ้าน นิทานไทย นิทานภาคกลาง นิทานพื้นบ้านภาคกลาง (Animation)ดูเพื่อเป็นการศึกษา  หรือนำหลักธรรมที่ได้จากการรับชมไปปรับประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้  (ในการดาวโหลดต้องใช้โปรแกรม IDM เป็นตัวช่วยในการดาวโหลด) 

 

พื้นที่ชีวิต-วัฒนธรรมพุทธ

 

ร่วมกันศึกษาจากอดีตถึงปัจจุบันที่หลายๆ อย่าเปลี่ยนไป จากเจ้าพระยา ถึงอิรวดี  เป็นเรื่องราวที่น่าศึกษามาก พุทธศาสนามีอิทธิพลต่อเราชาวพุทมากเพียงใด หลังจากได้ชมสารคดีชุดนี้อาจจะทำให้ำด้แง่คิดในการดำเนินชีวิตมากขึ้นก็ได้

 

นิยายอิงธรรมะ เรื่อง "ลีลาวดีี"

 

 นิยายอิงธรรมะ เรื่อง "ลีลาวดีี"สามารถ Download ไปฟังได้เป็น mp3 แบ่งเป็น 2 CD ขนาด 88 MB ซีดีที่ตอนที่ 1-27,ซีดีที่ 2ตอนที่28-59 จบ ขนาด 102 MB
 Download  CD1,  CD2  

 

ฟ้าใสใจสวย 

 

 ฟ้าใสใจสวย  โดย  พระราชญาณกวี เจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก  ฟังง่ายๆ ฟังสบายๆ ขนาดไฟล์ 189 MB เมื่อมีทุกข์จึงเข้าหาธรรมะ Downolad CD ฟ้าใสใจสวย

 

สารคดี อัศจรรย์การเดินทาง

 

 เมื่อโลกที่เราอาศัยอยู่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไป  เป็นถ่ายทำสารคดี จากบอลลูนที่สวยงาม และความน่ากลัวของสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ถูกทำลายไป  หากเราไม่สนใจ

ที่จะดูแลโลก  เชื่อแน่ว่า  อีกไม่นานคงจะไม่หลงเหลือภาพอันสวยงามเหล่านี้อีกต่อไป  ซึ่งสารคดีชุดนี้ใช้เวลาถ่ายทำนานสามสิบกว่าปีเลยทีเดียว


Powered by AIWEB